Teenused :

Püüdmine ja peletamine :

Lindude päästmine.
Lindude püüdmine.
Lindude peletamine.
Laopindade ja estakaadide kaitse lindude eest.
Lindude eemaldamine kinnistest hoonetest.
Lindude eemaldamine poolkinnistest hoonetest.
Katuste, rõdude, akende ja fassaadide kaitse lindude eest.
Kinniste ja poolkinniste hoonete, samuti avatud territooriumide kaitse lindude eest.

Puhastus ja koristus :

Linnu valjaheidete puhastus.
Linnupesade likvideerimine.
Lindude tekitatud mustuse üldpuhastus ja koristus.

Muud teenused :

Lindude transportimine.
Lindude dresserimine foto ja filmimise jaoks. 
Lindude väljaõpetamine.


Lindude päästmine :

Raptor Awards :

Кursused Eestis, Balti Riikides, Ukrainas või Venemaal:
Röövlindude pidamine ja Röövlindude õpetamine